Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPPM.05.05.00-22-0146/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0146/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę: przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1139798


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPPM.05.05.00-22-0146/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0146/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę: przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120748

 

PROCEDURA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA - WYNIKI ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI