Zapytania ofertowe

27.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPPM.05.05.00-22-0146/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0146/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę: przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1139798

 

PROCEDURA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA - WYNIKI ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

 


22.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPPM.05.05.00-22-0146/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0146/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę: przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120748

 

PROCEDURA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA - WYNIKI ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

 


01.06.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/RR/RPPM.05.05.00-22-0146/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0146/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę: przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz wzór formularza ofertowego:

 

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA